به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان ، دکتر فریدون همتی در دیدار با رئیس کل دادگستری و مسئولان دستگاه قضایی در استان هرمزگان، عنوان کرد: دستگاه قضایی ضامن اجرای قانون و برقرار کننده عدالت در کشور است.

 

وی ادامه داد: در همه موفقیت هایی که کشور به دست آورده نقش دستگاه قضایی نیز محسوس و قابل توجه بوده است.

استاندار هرمزگان افزود: خوشبختانه همراهی و همدلی و هماهنگی بسیار خوبی میان مجموعه دستگاه قضایی با مدیریت عالی و اجرایی استان هرمزگان وجود دارد که موجب شده بتوانیم گام های موثری در راستای توسعه استان برداریم.

وی از تلاش و کوشش مجموعه دستگاه قضایی در استان هرمزگان تشکر و قدردانی نمود.