هادی ابراهیمی افزود: همزمان با ماه محرم و ایام عزاداری، هیات ها و تکایای مذهبی برای عزاداری رواج یافته و از سوی دیگر شمار عظیمی از شهروندان برای حضور در این مراسم به مساجد و اماکن مختلفی می روند که تامین ایمنی این افراد بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه تکیه ها محل های مـوقتی هستند که صرفا در دهه محرم برپا و پس از آن جمع آوری می شوند، اظهارداشت: غیردائمی و موقتی بودن این تکیه ها وعدم اطلاع متولیان آنها از مقررات ایمنی، موجب عدم رعایت قوانین و مقررات ایمنی و ریسک بالای آنجا و بروز صدمات وخطرات وحوادث ناشی از کار می گردد.

ابراهیمی اضافه کرد: ضروری است در راستای پیشگیری و صیانت از نیروی انسانی، دستگاههای وظیفه مدارنسبت به نظارت هرچه بیشتر برای رعایت نکات ایمنی وابلاغیه دستورالعملها به اماکن وتکایای برگزارکننده مراسمات مذهبی با توجه به آمار بالای عزاداران  اقدام کنند تا از بروزحوادث نسبت به هموطنانمان جلوگیری شود.

وی گفت: دستورالعمل های ایمنی اماکن مذهبی، مساجد و  تکایا به دستگاههای مرتبط ارسال شده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: