به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، عباس امینی پور در جلسه شورای ترافیک استان اظهار داشت: همزمان با بازگشایی مدارس، کلیه وسائل حمل و نقل عمومی این سازمان را در اختیار قرار داده ایم تا خدمات دهی مناسبی ارائه دهند.

وی ادامه داد: در جهت ایمن سازی مدارس با همراهی پلیس راهور به بهترین نحو انجام شده است.

شهردار بندرعباس اضافه کرد: نصب تابلو های اعلام راهنمایی و رانندگی و همچنین نیاز های مثل سرعت گاه انجام شده است و در جهت برنامه ریزی بهتر با ارائه نظرهای تخصصی به دنبال توسعه هستیم

امینی پور افزود: در امر خدمات شهری از قبیل تنظیف و زیبا سازی، منظر سازی همکاری های لازم را با آموزش و پرورش داشته ایم تا مشکلات موجود را به حداقل آن رسانیم

در ادامه معاونت حمل و نقل شهرداری افزود: شناسایی مدارس دارای چالش را مد نظر قرار دادیم که ۲۰۰مدرسه از نقاط حادثه خیز است که بخش عمده آن احصا شده و در این جهت تا آخر مهر ماه مشکل خاصی وجود ندارد.

هاشمی گفت: نصب تابلو ها اخطاری انتظامی،گذرگاه عابر پیاده، چراغ های چشمک زن جدید،اجرای شست و شوی خط کشی ها و اقدام به تعویض سرعت گیرها علت فرسودگی در دست اجرا قرار گرفت.

وی اضافه کرد: خط کشی خطوط در سطح شهر با مشکلاتی روبرو است از جمله مناسب نبودن شرایط آب و هوایی دستگاه های خط کشی موجود است و با مساعد شدن انجام می گیرد و همچنین تجهیزات ترافیکی نیز انجام شده است.

معاونت حمل و نقل شهرداری ابراز داشت: ۳۰هزار صندلی به ناوگان عمومی حمل و نقل شهری اضافه شده است.

هاشمی افزود: به منظور تسهیل رفت و آمد به دانشگاه هرمزگان ۱۵دستگاه اتوبوس در نظر گرفته شده است که فعالیت خود را شروع کرده اند و همچنین ۱هزار ۵۰۰دستگاه تاکسی شهری و ۷۰۰دستگاه مسافر بر شخصی تحت پوشش معاونت حمل و نقل شهری وجود دارد.

وی ادامه داد: در جهت سازماندهی سرویس مدارس، سامانه سپند در جهت اطمینان بخشی هم اولیا و هم ناوگان در نظر گرفته شده است که باید ثبت نام صورت گیرد البته به دلیل عدم آشنایی برخی کار بر عهده خود سازمان انجام می شود.

معاونت حمل و نقل شهری شهرداری گفت: در سال تحصیلی جدید حدود ۲۲۰هزار نفر ساعت سازماندهی می شود که فعالیت چشم گیری است.

هاشمی افزود: امسال برای حمل و نقل و سرویس دهی به دانش آموزان۱۳شرکت در بود که ۳شرکت به دلیل تخلفات مجوز برای سرویس دهی مدارس ندارند.

وی افزود: جابجایی رایگان سرویس مدارس در روز اول مهر ماه رایگان است و آموزش فرهنگ شهروندی در مدارس انجام خواهد گرفت.