به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، حسین ناصری نژاد، مدیر فنی و امور زیربنایی این سازمان اظهار داشت: زیرسازی قطعه دوم این بزرگراه در کیلومتر 9 مسیر برگشت به مرحله خاکبرداری و در کیلومتر 8 نیز به مرحله کوبش رسیده است.

وی در توضیح بیشتر افزود: بزرگراه مرکزی قشم در سه فاز به طول 30 کیلومتر، دارای دو باند رفت و برگشت هریک به عرض 11.5متر است که فرودگاه بین المللی قشم را به روستای گیاهدان متصل می کند.

به گفته ناصری نژاد، پیشرفت زیرسازی قطعه دوم این بزرگراه شامل مراحل خاکبرداری، خاکریزی، تسطیح، رگلاژ، کمپکشن و اجرای ابنیه فنی به طول 10 کیلومتر از سه راهی دیرستان تا رمکان با توجه به زمانبندی پیش بینی شده با افزایش همراه بوده است.

مدیر فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: مراحل انجام مناقصه روسازی قطعه دوم شامل زیراساس، اساس، آسفالت، خط کشی و علایم ترافیکی نیز با برآورد اولیه 530 میلیارد ریال در حال انجام می باشد.

ناصری نژاد با اشاره به دستور اکید رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در خصوص آسفالت و بهسازی معابر برون شهری، راه ها و جاده های سراسر قشم گفت: سیاست های مهندس مومنی در راستای تامین آسایش و رفاه مردم با خدماتی نظیر آسفالت جاده ها و خدمات عام المنفعه، بیانگر پایبندی این سازمان به مسوولیت های اجتماعی و توجه ویژه به این حوزه و مردم است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: