به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، حکم پاکزاد را معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت امضا و صادر کرده است.این منطقه ویژه اقتصادی در ۵۰۰ کیلومتری غرب بندرعباس واقع است و عنوان هاب سوم پتروشیمی در کشور را دارد.

پیش از این شاهرخی مدیرعامل این منطقه بود که چند ماه قبل و بدنبال برخی اختلافات بر سر کندی فرآیند توسعه این منطقه از سمت خود استعفا کرد.

این چهارمین پست پاکزاد در دولت روحانی پس از مدیرکلی روابط عمومی، مدیرکل سرمایه‌گذاری و مدیرکل امور اقتصادی استانداری هرمزگان است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: