به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ مسئول ورزش منطقه خلیج فارس در خصوص هدف برگزاری این برنامه گفت :این برنامه  با هدف نهادینه تر کردن فرهنگ ورزش دربین همکاران برگزار شد چرا که  ورزش در سلامت و شادابی افراد بسیار موثر است.

محمد شهاوند افزود : در این برنامه دوچرخه سواران  از میدان نماز در شهرک مروارید مسافت ده کیلومتری را رکاب زدند.