به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ عبدالرسول دریایی با اشاره به  پیگیری و همکاری های صورت گرفته از سوی شیلات هرمزگان ،شرکت محک قشم ، شرکت زر برگ تجارت و اکوا گرو مالزی هدف از این مهم را بررسی رشد و بازماندگی  در مرحله پیش پرآوری و پرورش در قفسهای دریایی مرکز پیش پرآوری و پرورش بچه ماهی شرکت محک قشم در جزیره قشم خواند.

 

دریایی با بیان اینکه یکی از اهداف مهم و ملی شیلات کشور و هرمزگان توسعه پایدار پرورش ماهی در دریا(قفس) است  افزود: یکی از عوامل مهم در این توسعه تامین بچه ماهی با کیفیت، بویژه تنوع گونه ای و استفاده از گونه های با ارزش بومی است.

 

وی تصریح کرد:  در این راستا شیلات هر مزگان با همکاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی گامهای خوبی در این زمینه برداشته است و این روند تا حصول نتایج مثبت ادامه خواهد داشت .

 

دریایی افزود در حال حاضر بیش از 70 هزار تن مجوز پرورش ماهی در دریا( قفس) صادر  شده است که بچه ماهی با ارزش و با کیفیت از گونه های شناخته شده و بومی  نقش مهمی در بهره‌برداری از این ظرفیت دارد.