به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ دوره یک روزهِ استانی توانمندسازی _کارآفرینی ومهارت های کسب وکار باحضورنمایندگان سازمان های مردم نهادجوانان اداره کل ورزش وجوانان واستانداری درجزیره هرمز وبه همت موسسه مردم نهادخاتم الانبیا(دبیرسمن:آقای ناجی پور)وموسسه مردم نهادمتفکران شهر(دبیرسمن:خانم سکینه زارعی)وبه نظارت حوزه معاونت اداره کل ورزش وجوانان درسالن اداره کل فرهنگ وارشادهرمزبا۳کارگاه آموزشی برگزارشد.

شایان به ذکراست:این دوره باغبارروبی گلزارشهداوکاشت نهال درجوارملکوتی شهدای هرمز به دست نمایندگان سازمان های مردم نهاد استان وحوزه معاونت وخیرمقدم جوانان هرمز اغازبه کارکرد.

درادامه:کارگاه های دوره توانمندسازی درسه بخشِ (آشنایی باکسب وکارهای نوین)(کارگاه نحوه ثبت ایده های کسب وکار)(کارگاه بازاریابی درکسب وکارنوین)وپیش ازآن با خیرمقدم بخشدارهرمز و ارائه گزارش ازفعالیت ها ودستاورد های جوانان وتوافق های صورت گرفته برای خدمت به جوانان واطلاع رسانی ازخدمات آموزشی ودوره های رایگان خانه جوانان استان هرمزگان شروع به کارکرد.

درادامه:جناب اقای رامین چمنی(فعال حوزه استارت آپی)وآقای کریمنیا ازاساتیداین دوره بودند،همچنین طی برقراری ارتباط آنلاین باسرکارخانم کتایون سپهری(مشاورکسب وکاروکارآفرینی)،اطلاعات جامع وکاملی ازاین حوزه به سمع حضاررسید وتوانستنددست اورد های خودوفعالیت هاوسوالات ودغدغه های حوزه فعالیت خودرامطرح کرده وازراهنمایی وتجربیات اساتیدوفعالین این حوزه استفاده کنند.

لازم به ذکراست:این دوره علاوه برکارگاه های آموزشی دارای برنامه های متنوع وتفریحی هم بودکه به اجرای زیبای سرودکودکان ،قصه گویی بومی  بانوی توانمندهرمزی سرکارخانم سلامتی،وتوردورجزیره هرمزودیدن جاذبه های طبیعی آن اشاره کرد.

درآخر:تودیع ومعارفه اعضای مجمع جوانان استان هرمزگان نیز با ابلاغ رسمی ازسوی حوزه معاونت اداره کل ورزش وجوانان دراین دوره اعلام شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: