به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ پنجمین همایش پدافند غیر عامل در دانشگاه پیام نور بندرعباس با حضور حمیدرضا حیدری پوری مدیر بحران وپدافندغیرعامل شهرداری ، مسئولین استانداری هرمزگان و  مسئولین دانشگاه پیام نور در سالن شهید مطهری دانشگاه برگزار شد.

دراین همایش تعداد کثیری از دانشجویان در همایش پدافند غیر عامل و دوره  آموزشی آن شرکت کردند.

درابتدا حمید رضا حیدری پوری مدیربحران وپدافندغیرعامل شهرداری بندرعباس ضمن تبریک هفته پدافند غیر عامل گفت : این همایش با هدف ترویج آموزه های لازم برای استحکام بیشتر جامعه در برابر تهدیدات احتمالی  و آشنایی بیشتر افراد با پدافند غیر عامل  برگزار شد.

حیدری پوری بعنوان مدرس این دوره آموزشی با اشاره به اهمیت و ضرورت برگزاری همایش پدافندغیرعامل اظهار داشت: برگزاری همایش ها و دوره های آموزشی  در زمینه پدافند غیر عامل یکی از گام های مهم و زیربنایی در رسیدن به اهداف پدافند غیر عامل برای تقویت توان دفاعی و مقاومت در برابر تهدیدات و حفاظت از سرمایه های کشور می باشد.

وی ضمن توضیح و تبیین مباحث پدافند غیر عامل به تشریح تهدیدات مختلف در این حوزه ، مباحثی در حوزه های پدافند زیستی ، کالبدی ، اقتصادی، فرهنگی ، بیوتروریسم و سایبری پرداختند و آموزش پدافند غیر عامل  را عاملی برای گسترش  سطح آگاهی های عمومی و حفظ آنها در برابر تهدیدات دانست.

به گفته ایشان پدافند غیر عامل به معنای کاهش آسیب پذیری در هنگام بحران، بدون استفاده از اقدامات نظامی و صرفا با بهره گیری از فعالیت های غیر نظامی ، فنی و مدیریتی می باشد.

مدیر بحران وپدافندغیرعامل شهرداری بندرعباس خاطرنشان کرد: ارتقاء فرهنگ ایمنی و مقاوم سازی از طریق افزایش سطح مهارت و آگاهی ، توام با آموزش صحیح عنوان کرد و افزود: ایجاد آمادگی برای انجام واکنش های صحیح و سریع موجب کاهش تلفات و خسارات می شود.

در پایان دوره نیز از نکات حائز اهمیت ، علاقمندی و استقبال دانشجویان بود که با پرسش و پاسخ و ارائه پیشنهادات در خصوص پدافند غیر عامل  پرداختند.