به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ علی باقرزاده همایی در جلسه ستاد عالی گیاهپزشکی که با حضور مدیران ستادی و شهرستان هابرگزار شد، اظهار کرد: رویت و بررسی سایت هواشناسی در خصوص پیش بینی جهت تغییر وزش باد از مهمترین اقدامات برای مبارزه با هجوم ملخ ها در مناطق مختلف استان بوده که بایستی توسط مدیران ستادی در شهرستانها پیگیری شود .

وی در ادامه خاطرنشان ساخت : با تشکیل ستاد بحران در هر شهرستان  هماهنگی های لازم جهت تامین  سم، سمپاش و ماشین آلات به میزان کافی پیگیری و تامین گردد  .

به گفته باقرزاده همایی، با استناد به تجربیات سالهای گذشته مبارزه با ملخ های صحرایی قطعا از خیلی مسائل غیر قابل پیش بینی در سراسر استان جلوگیری خواهد شد .

این مسوول با اشاره به اینکه در دو روز اخیر ریزش لکه  ای  ملخ های صحرایی در جاسک و بشاگرد رویت شده است ، افزود : در حال حاضر کار ردیابی ملخ ها در این مناطق  آغازشده است و بایستی قبل از بروز هرگونه مشکل عملیات مبارزه انجام شود .

این مسوول در خصوص نقاط بحرانی ریزش ملخ افزود: شهرستانهای میناب، بندرعباس، سیریک،  جاسک و رودان نقاط بحرانی ریزش ملخ های صحرایی بوده که سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان با بسیج تمامی امکانات و نیروها در جهت مقابله با این بحران وارد عمل شده است.

وی همچنین از ستاد بحران در شهرستان های جاسک و بشاگرد و سیریک  خواست تا با همکاری سایر نهادها، دستگاههای اداری و بسیج مردم در جهت مقابله با بحران هجوم ملخ های صحرایی اقدام نمایند .

رییس سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان در پایان  با بیان اینکه استفاده از بسیج مردمی در روستاها و مناطق بحرانی قطعا کمک بزرگی به مبارزه با ملخ های صحرایی می کند، ادامه داد: مردم بایستی آموزش جامعی در خصوص این گونه ملخ ها دیده باشند تا در صورت مشاهده به جهادکشاورزی شهرستان ها و مراکز خدمات  گزارش دهند و بازوی کمکی سازمان باشند.