به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ عادل خورشیدی ادامه داد : با شروع فصل گلدهی درختان کنار و متعادل شدن دما در این شهرستان زنبوردارانی از شهرستانهای مختلف با توجه به پوشش مناسب درختان کنار این مناطق را برای تولید عسل انتخاب کرده اند که تعداد 20 زنبوردار و 8910 کندوی مدرن مشغول فعالیت بوده اند که حاصل دسترنج آنها عسل های شیرین و مرغوب کنار می باشد.

وی اضافه کرد : عمده مناطقی که در شهرستان از نظر پوشش درختان کنار غنی می باشند دشتهای لاورمیستان- زنگارد- دهنگ و فتویه می باشد که عسل های تولیدی این مناطق به دلیل عطر و طعم خاص خود همیشه طرفداران فراوانی دارا هستند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: