به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ حسن امینی اظهار داشت: این حریق به علت اتصالی برق کولر اسپلیت صورت گرفت.

وی در ادامه گفت: ساکنین که در منزل بودند و پس از اطلاع بلافاصله با آتش نشانی تماس حاصل نموده و از منزل خارج می شوند.

پس از اعلام ، بلافاصله تیم های عملیاتی آتش نشانان از ایستگاه شماره 1 به محل حریق رسیدند حریق را اطفا و مهار نمودند.

امینی در پایان افزود: لازم به ذکر است در زیر کولر اسپلیت لوازم اشتعال زا قرار نداشتند و فرش با فاصله نیم متر از دیوار قرار داشت که این مساله باعث شد، حریق به دیگر بخش ها گسترش پیدا نکند و خسارات وارد شده به منزل ناشی از دودزدگی بود.

از اینکه یک دقیقه از وقت خود را به هشدار ایمنی در خصوص اعلام حادثه اختصاص می دهید، سپاسگزاریم.