به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ فرامرز دریایی گفت: سمن آفتاب گستران جوان گمبرون یک موسسه فعال درحمایت ازبیماران پروانه ایست که بابرگزاری همایش ها،بازارچه ونمایشگاه های متعدد توانسته است خیرین زیادی رابه خودجذب کرده وحامی کودکان وجوانان نیازمنددرزمینه های مختلف ودرحدتوان باشد.

وی ادامه داد:به مدداعضای موسسه آفتاب گستران جوان گمبرون وحمایت خیرین توانستیم ۳۰۰بسته کامل تحصیلی ازاقلام باکیفیت (کیف،دفتر،مداد،پاک کن،خودکار،مسواک،جامدادی،و...)به صورت کامل برای هریک دانش اموز بازمانده ازتحصیل وبی بزاعت دربرخی ازمدارس مناطق :شمیل،حسن لنگی،...دربین مددجویان تحت پوشش توزیع کنیم.

دریایی خاطرنشان کرد:تهیه بسته های تحصیلی وحمایت ازدانش آموزان بی بزاعت برای چهارمین سال متوالی ازسوی موسسه آفتاب گستران جوان گمبرون درحال برگزاریست که متاسفانه تعداد بسته های سال جاری نسبت به سال های قبل باتوجه به شرایط اقتصادی کمترشده ونیازمند همت ومشارکت بیشتر خیرین دراین امر خیر هستیم

درادامه بیان کرد:باوجودتوزیع بیش از۳۰۰بسته کامل تحصیلی دربین دانش آموزان هنوز ۲۰۰بسته درحال ارسال برای حمایت ازدانش اموزان داریم.

درانتها:فرامرزدریایی ازپشتیبانی وحمایت های بی بدیل جناب آقای مجتبی عامری،معاونت فرهنگی واموراداری اداره کل ورزش وجوانان استان وهمکاری ومشارکت موسسه مردم نهاد بالهای مهربانی جناب آقای فرهادکبیر تشکروقدردانی کردکه اگر کمک هاوحمایت های این بزرگواران نبود این امر خیر به راحتی میسرنمیشد

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: