به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ حسن امینی اظهار داشت: این حریق به علت اتصالی برق آبگرمکن صورت گرفت که در زمان حریق فردی در منزل حضور نداشت.

پس از اعلام ، بلافاصله تیم های عملیاتی آتش نشانان از ایستگاه شماره 6 به محل حریق اعزام و حریق را اطفا و مهار نمودند.

از اینکه یک دقیقه از وقت خود را به هشدار ایمنی در خصوص آبگرمکن برقی اختصاص می دهید، سپاسگزاریم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: