به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ رضا کمالی زرکانی در این باره به خبرنگاران گفت : شبکه شهر خلاق فرهنگ و هنر به شهرهایی اطلاق می شود که ظرفیت ها و استعدادهای هنری و فرهنگی آن در حوزه های مختلف شناسایی و برجسته ترین ظرفیت اولویت فرهنگی یا هنری شهر می شود و همه توان شهر در خدمت معرفی و گسترش آن قرار می گیرد.

وی اضافه کرد : استان هرمزگان دارای ۱۳ شهرستان است که هر کدام سه اولویت فرهنگی و هنری خود را اعلام کردند که در نهایت یک مورد انتخاب خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان بیان داشت : ۱۳ شهر هرمزگان بر اساس ظرفیت های موسیقیایی ، هنرهای تجسمی ، آیین های نمایشی ، خوشنویسی ، هنرهای محیطی ، فرهنگ عامه ، آداب و سنن و... بعنوان شهر خلاق فرهنگ و هنر نامگذاری خواهند شد که یک شبکه منسجم را تشکیل خواهند داد.

کمالی زرکانی اظهار داشت : انتخاب شهرهای هرمزگان بعنوان شهر خلاق توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت خواهد گرفت که در این نامگذاری به زیرساخت ها ، سبقه فرهنگی و هنری شهر ، جمعیت هنرمندان و ... توجه خواهد شد.

وی به نقش شهرداری ها در ایجاد توسعه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر اشاره کرد و گفت : شهرداری ها نقش محوری و اصلی در ایجاد زیرساخت ها ، بالفعل کردن ظرفیت ها و معرفی آن دارند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: