به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ "حمیدرضا محمدحسینی" مناسب سازی محیط بندر و فراهم کردن زیرساخت های لازم برای استفاده افراد کم توان جسمی و معلولان در پایانه های مسافری دریایی را از جمله دغدغه های مدیران این مجموعه های خدمات رسان برشمرد.

وی نگاه ویژه مدیران و کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به ایفای مسئولیت های اجتماعی سازمانی را مورد تأکید قرار داد و افزود: توجه به نیازهای معلولان در راستای برقراری عدالت اجتماعی و برابری حقوق شهروندی به یک باور سازمانی در بندر شهید حقانی تبدیل شده تا افراد عادی بتوانند از امکانات و محیط های مختلف پایانه دریایی استفاده کنند.

محمدحسینی در همین رابطه تصریح کرد: همزمان با روز جهانی معلولان، سفر دریایی این گروه خاص جامعه در مسیرهای بین بندر شهید حقانی به جزایر هرمز و قشم، در روز ۱۲ آذر ماه جاری کاملا رایگان است.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر از مناسب سازی شرایط بندر با وضعیت معلولان و ایجاد زیرساخت های لازم برای ایمنی بیشتر ترددهای دریایی در بزرگترین پایانه مسافری دریایی ایران سخن به میان آورد و یادآور شد: از ابتدای دوره راه اندازی ساختمان این پایانه، نیازسنجی به منظور ارایه خدمات ویژه به جانبازان، معلولان و شهروندان کم‌توان و ناتوان همچون سالمندان، در دستور کار قرار گرفت.

وی از ایجاد کانتر فروش بلیت الکترونیک سفرهای دریایی ویژه معلولان در بندر شهید حقانی سخن به میان آورد و گفت: علاوه بر این، طی یکسال اخیر دستورالعمل جدیدی برای شناورهای تندرو به مرحله اجرا درآمد که بر اساس آن، شناورها صندلی های ویژه به معلولین اختصاص می دهند و یا یک مکان مناسب برای جانمایی صندلی آنها در نظر گرفته اند.

محمدحسینی با تبیین سیاست کلان بندر شهید حقانی جهت دستیابی به جایگاه برتر در ارائه خدمات مسافری، خاطرنشان کرد: بر همین اساس، مردم می‌تواند با ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب، این پایانه بزرگ مسافری را در مسیر دست یافتن به شرایط مطلوب و ارایه خدمات مورد انتظار جامعه یاری رسانند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: