به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ شفیع زاده ادامه داد :  در همین راستا اداره کل اعزام مبلغ در دو حیطه کاری مشغول به خدمت می باشد یکی از حیطه های کاری این اداره کل استفاده از مبلغین مستقر در قم و نیز مبلغین بومی مستقر در استانها می باشد که سالیانه بیش از یازدده هزار نفر در هر مناسبت اعزام می شود.

وی با بیان اینکه بیش از 7000 پرونده مبلغین بومی سراسر کشور در اداره اعزام مبلغین قم ثبت شده است گفت: هدف سازمان تبلغ نوین و ارتقاء سطح آموزشی این مبلغین می باشد که این امر با برگزاری دوره های آموزشی با محتوای مطلوب میسر  خواهد شد

 مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف وامور خیریه کشور بیان کرد : دوره آموزشی مبلغین بومی استان هرمزگان با هدف تبیین وقف و بحث مشاوره در جوار امامزادگان و مساجد وهمچنین ارتباط مستقیم با کودک برگزار شد که یکی از دوره های  مطلوب ارزیابی شد.

 شفیع زاده گفت : در سال 98 در کلیه استانها 6ماهه اول و دوم می بایست دو دوره آموزشی برگزار گردد که تا کنون بیش از 4500 مبلغ بومی در استانها در سال 98 در 6 مناسبت به کارگیری شده اند که رشد بسیار خوبی نسبت به قبل داشته است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: