به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ علی سالاری گفت: دومین دوره ملی توانمندسازی جوانان درحوزه کسب وکارهای دیجیتال،هوش مصنوعی و رباتیک تحت عنوان "جی آپ" به مدت سه روز دراستان گیلان وبه همت اداره کل ورزش وجوانان استان گیلان و موسسه مردم نهادهوش برتر برگزارشد.

وی گفت:این دوره باحضورنمایندگان  سمن های جوانان کشور برگزارشد که بنده به عنوان نماینده اعزامی سمن طراحان پویانماجنوب درحوزه  فعالیت های رسانه ای وبازی های رایانه ای ازاستان هرمزگان دراین دوره حضورداشتم.

سالاری افزود:باتوجه به شهادت مدیرموسسه "دست یاری به دشتیاری" آقای حسین علیمرادی ،شهیددرراه سازندگی وجهادگرعرصه آموزش استان سیستان وبلوچستان ازتابلوی یادبوداین شهیدبزرگواررونمایی شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: