به گزارش خبرگزاری برنا درهرمزگان ؛ متن این بیانیه بدین شرح است :

بسم الله قاصم الجبارین

 بیانیه مجمع جوانان استان هرمزگان

مجمع جوانان استان هرمزگان بار دیگر به نمایندگی از جامعه جوانان استان ، ضمن خداقوت به سردمداران عملیات شهید سلیمانی درحمله به پایگاه هوایی آمریکا در عراق ، بیان داشت این حرکت نظامی  در مرحله اول صرفا نخستین اقدام و هشدار در پاسخ به آمریکا ودولتهای منحوسش بیش نبود و ایران منطبق با بند ۵۱ منشور ملل متحد مبنی بر دفاع از خود وپایگاهی که از آن حمله علیه مقامات ارشد انجام شده اقدام کرد . آمریکا باید بداند جوانان غیور این مرزو بوم  ،ضمن محکوم کردن اقدامات خصمانه و تجاوزگرانه امریکا و هم دست هایش بار دیگر در صورت تکرار هرگوته عمل خصمانه و ننگینی پاسخ کوبنده تری در اقدام وعمل جوانان برای غافلگیری در آستین دارند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: