به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ موسی دادی زاده سرخائی ضمن آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان اولیه چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش وپرورش در هفتمین آزمون متمرکز دستگاهای اجرایی کشور، اذعان داشت: افراد پذیرفته شده باید مطابق جدول زمان بندی با در دست داشتن مدارک خواسته شده به مرکز ثبت نام واقع در آزاد شهر، حدفاصل چهار راه نان و گفتگوی تمدن ها، مدرسه استثنائی امید مراجعه کنند.

وی افزود: فرایند ثبت نام پذیرفته شدگان چندین برابر ظرفیت از روز 21 دی ماه 98 با رشته ابتدائی آغاز شده است و به ترتیب جدول اعلام شده در سایت آموزش و پرورش استان هرمزگان به آدرس: https://hormozgan.medu.ir ادامه می یابد و کار ثبت نام در30 دی ماه سال جاری به اتمام می رسد.

دادی زاده بیان کرد: یکم و دوم بهمن ماه نیز افراد جامانده فرصتی دوباره خواهند داشت تا مراحل ثبت نام را تکمیل کنند.

این مسئول تصریح کرد: از اول لغایت 12بهمن ماه 98 نیز فرایند گزینش این افراد آغاز می شود که پذیرفته شدگان مطابق مکان و زمان بندی اعلام شده مراجعه نمایند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: