به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ حمیدرضا نصیری در خصوص افزایش اشتغالزایی در استان با افزایش صدور مجوزها اظهار داشت : در جهت افزایش اشتغالزایی و تسهیل در روند صدور مجوزها، دستورالعملی صادر شده که مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در روستاها و شهرها فعالیت کنند تــا در زمینه های مختلف ازجملــه صدور مجوز، آموزش و... سایر بخش ها که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فعالیت دارد، به ارائه خدمات در همان مناطق روستایی و شهری بپردازد و نیازی به مراجعه به مرکز اســتان نخواهد بود.

وی افزود: سامانه نظام مهندسی درحال حاضر بگونه ای طراحی شده است که بعد از صدور مجوز، به متقاضی بصورت پیامکی اعلام می شود و با کد کاربری و کلمه عبور خود می تواند پرینت مجوز را گرفته واز آن استفاده نماید ونیازی به مراجعه حضوری جهت دریافت مجوز ندارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان گفت: در حال حاضر هفت دفترمرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در بندرعباس، میناب، حاجی آباد، خمیر و بستک راه اندازی شده است و امیدواریم این مراکز در مناطق مختلف ودر حوزه های مختلف فعالیت داشته باشند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: