به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ پیرو اعلام سازمان حفظ نباتات کشور در خصوص توزیع غیر مجاز کارت زرد جلب کننده آفات با نام تجاری fikachemical تولید شرکت صنایع شیمیایی فیکا شیمی ، به آگاهی می رساند شرکت مذکور فاقد پروانه تولید و مجوزهای لازم می باشد و توزیع و فروش آن برای کنترل آفات غیرقانونی است.

بدیهی است عرضه کارت فوق ، خارج از ضوابط قانونی انجام شده و هرگونه خسارت ناشی از کاربرد آن ، متوجه تولیدکننده، توزیع کنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان است.

لازم به ذکر است؛ مسوولیت خسارت های جنبی احتمالی قابل پیگرد قانونی خواهد بود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: