به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ سرپرست زندان های هرمزگان گفت : هدف از اجرای این طرح کاهش آسیب های اجتماعی، حضور فرد زندانی در کانون خانواده و کاهش جمعیت کیفری زندان ها است.

رضا مقبلی در آیین اجرای این طرح در زندان ها افزود : مددجویان برای استفاده از این طرح باید ابتدا درخواست دهند و در صورت موافقت می توانند از آن بهره مند شوند.

وی بیان داشت : با اجرای طرح پابند الکترونیکی، محکومان به حبس در محدوده جغرافیایی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیک قرار می گیرند و حضور مددجو در خارج از محدوده موجب هشدار این سامانه می شود.

سرپرست زندانهای هرمزگان یادآور شد : مددجویانی می توانند از این طرح استفاده کنند که دارای جرائم سبک هستند.

 طرح پابند الکترونیکی در خصوص زندانیان جرایم تعزیری و متهمانی بوده که در اجرای این قانون قرار تامین مراقبت الکترونیک دارند، اجرا می شود و محکومان به حبس در محدوده مشخص و تعیین شده زیر سامانه الکترونیکی تحت نظارت قرار می‌گیرند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: