به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ مجتبی زینی وند در جلسه شورای آموزش و پرورش استان هرمزگان گفت : آنجایی که مطابق برنامه ششم توسعه تعداد ۱۵ درصد دانش آموزان باید تحت پوشش مدارس غیر انتفاعی قرار بگیرند ، لازم است آموزش و پرورش استان‌ها برای تحقق این امر برنامه مدونی داشته باشند.

وی افزود : در حال حاضر میانگین حضور دانش آموزان در مدارس غیر دولتی در کشور 11.83 درصد ( یازده و 83 ) می‌باشد و این آمار در استان هرمزگان حدود ۱۰ درصد می‌باشد.

زینی وند تحقق این امر را داشتن برنامه ریزی و قرار دادن مشوق هایی برای تأسیس مدارس غیردولتی دانست و گفت :  بخشی از کار درون سازمانی است که ادارات آموزش و پرورش باید ذهنیت جامعه را درمورد مدارس غیر دولتی روشن سازند و شرایطی را فراهم سازند تا روند آموزشی و پرورشی این مدارس بیش از پیش ارتقاء یابد.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی کشور ادامه داد : برای توسعه مدارس غیردولتی باید برخی املاک مازاد آموزشی برای تأسیس این مدارس در اختیار مؤسسین قرار گیرد ونیز تسهیلات لازم را در اختیار آنها قرار داد. که در این زمینه نیازمند همکاری سایر دستگاههای عضو شورای آموزش وپرورش است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: