به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ،مهندس محمد ذاکری افزود: این پروژه ها شامل طرح های توسعه ، اصلاح و نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع برق است. وی این طرح ها را  71 کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی، 21 کیلومتر شبکه فشار ضعیف زمینی، 89 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی، 12 کیلومتر شبکه فشار متوسط زمینی، 407 دستگاه پست هوایی، 46 دستگاه پست زمینی و 4 هزارو 340 دستگاه چراغ روشنایی عنوان کرد .به گفته وی، برای بهره برداری از این پروژه ها 728 میلیارد ریال هزینه شده است.

ذاکری اضافه کرد: این شرکت در حال حاضر 701 هزار مشترک دارد که 85 درصد آنها را مشترکین خانگی تشکیل می دهد. پراکندگی شهرها و روستاهای استان باعث شده طول شبکه برق رسانی افزایش قابل توجهی داشته باشد به گونه ای که در هر کیلومتر مربع به طور میانگین 9 اشتراک وجود دارد. بیشترین پراکندگی اشتراک نیز مربوط به شهرستان بشاگرد است.

به گفته وی، در حال حاضر 9 هزارو 100 کیلومتر شبکه فشار ضعیف، 15 هزار کیلومتر شبکه فشار متوسط و 26 هزار دستگاه ترانسفورماتور، برق مشترکین استان را توزیع و تامین می کند. مهندس ذاکری همچنین به وجود 2 هزارو 400 کیلومتر نوار ساحلی در استان اشاره کرد و افزود: رطوبت بسیار زیاد مناطق ساحلی وپدیده گردوخاک باعث خوردگی شبکه و تاسیسات برق شده و عمر مفید آنها را بشدت کاهش می دهد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: