به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،سیامک آرمان گفت : یگان حفاظت این اداره به استناد تبصره یک ذیل ماده 55 قانون حفاظت و حمایت از جنگل ها و مراتع کشور ، نسبت به رفع تصرف  43.5 مترمربع از اراضی ملی که تصرف شده اقدام نمودند.

آرمان همچنین گفت : فرد متصرف به منظور تصرف این قطعه را دیوار کشی نموده بود که با حضور یگان حفاظت آثار تصرف بطور کامل تخریب شد و پس از قلع و قمع ، اراضی ملی تصرفی رفع تصرف و به دولت بازگردانده شده است

وی افزود : تماس 1504 امداد جنگل و مرتع بصورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات مردمی درخصوص قطع درختان ، بوته کنی ، تخریب اراضی ملی ، آتش سوزی جنگل ها و مراتع و دیگر تخلفات در حوزه منابع طبیعی است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: