به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،دکتر حسین فرشیدی افزود: از ابتدای آغاز نمونه گیری از بیماران مشکوک به کرونا نمونه ها جهت انجام آزمایش به آزمایشگاه مرجع در تهران ارسال می شد؛ اما با راه اندازی این آزمایشگاه ویژه از امروز دیگر نیازی به ارسال نمونه‌های گرفته شده از سراسر هرمزگان به تهران نیست و تست‌های تشخیصی در همین آزمایشگاه انجام می‌شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تصریح کرد: یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز که دکترای تخصصی ویروس‌شناسی دارد به عنوان رییس این آزمایشگاه انتخاب شده و کارشناسان علوم آزمایشگاهی این حوزه جهت ارائه خدمات تشخیصی کار خود را آغاز کردند.

دکتر فرشیدی با اشاره به اینکه فقط بیماران مشکوک به کرونا و بستری که به تشخیص پزشک معالج نیاز به نمونه گیری از آنها باشد جهت آزمایش به این آزمایشگاه ارسال می شود؛ خاطرنشان کرد: از امروز دیگر موارد مشکوک به کرونا که پیرو تشخیص پزشک مشکوک تشخیص داده می شوند نمونه های این بیماران در داخل استان بررسی و نتایج آن اعلام می‌شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: