به گزارش خبرگزاری برنا، در این نشست رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان با اشاره به دو اولویت مهم کاری کارشناسان فرهنگی نواحی اظهار کرد: اولویت اول در نواحی بحث شورای اجتماعی محلات است که باید با جدیت تمام پیگیری شود.

روح الله وجدی هویدا افزود: اولویت دوم و مهم ما بحث ورزش شهروندی بوده که نیازمند توجه کارشناسان فرهنگی اجتماعی و ورزشی نواحی است.

وی با بیان اینکه معرفی کارشناس فرهنگی نواحی برای نخستین بار در شهرداری همدان رقم می خورد.

وجدی هویدا خاطرنشان کرد: از همین رو باید این کار از ابتدا بسیار جدی گرفته شود و با خلاقیت کارشناسان فرهنگی و ارتباط مستمر با مدیر منطقه، ناحیه، دبیر شورای اجتماعی محلات و سازمان فرهنگی اجتماعی همراه باشد.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان با اشاره به ارائه گزارش بیان کرد: با پایش مستمر و ارائه گزارش ماهیانه کارشناسان فرهنگی  ضعف های این طرح مشخص و در جهت بهبود اقداماتی صورت پذیرد.

وجدی هویدا با اشاره به پیگیری ورزش شهروندی در نواحی گفت: ورزش شهروندی به طور ساختارمند ابتدا در محلات، ناحیه و مناطق برگزار خواهد شد.

وی افزود: سپس تیم های منتخب در المپیاد ورزش شهروندی که توسط سازمان برگزار می شود حضور پیدا خواهند کرد.

وجدی هویدا خاطرنشان کرد: باید توجه بسیار ویژه به شورای اجتماعی محلات وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه تعامل باید در دستور کار کارشناسان فرهنگی قرار گیرد، گفت: کارشناسان فرهنگی نواحی باید مشارکت مردمی در برنامه‌ها را مدنظر قرار دهند

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان عنوان کرد: همچنین باید از ظرفیت سایر دستگاه ها نیز استفاده شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: