علی مدرکیان در گفتگو خبرنگار برنا از همدان، اظهار کرد:بسیاری ازمردم با مراجعات غیر ضروری به مطب های پزشکان باعث افزایش شیوع بیماری کرونا می شونند.

وی با اشاره مراجعات مردم به مطب های عمل های زیبایی مطرح کرد:متاسفانه در این روزها که همه باید با همدلی این ویروس را شکست بدهیم شاهد افزایش مراجعات غیر ضروری به مطب های عمل زیبایی هستیم.

رئیس سازمان نظام پزشکی استان همدان با بیان اینکه اکثر ساختمان های پزشکان در همدان استاندار نمی باشد مطرح کرد:در همدان اکثر ساختمان های پزشکان از نظر پروتکل های بهداشتی و تهویه آسانسور هادرآن غیر استاندار می باشد و در این شرایط وتجمع افراد در سالن های این مراکز باعث افزایش کرونا خواهد شد.

وی گفت :از هم شهری های عزیز در خواست دارم که با مدیرت خود  همان طور که در ماه های اسفند و اردیبهشت رعایت کردند کمتر در مطب ها و تجمعات حضور داشته باشند.

مدرکیان تصریح کرد:خوشبختانه در استان همدان هیچ پزشکی بر اثر کرونا فوت نکرده است و تمام پزشکان که مبتلا به کرونا شدند بهبود یا دوره نقاهت را می گذارند.

وی افزود :در استان همدان هیچ گونه کمبود پزشک در بخش های مخصوص به کرونا نداریم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: