به گزارش خبرنگار برنا از همدان، مجید درویشی صبح شنبه با اشاره به وضعیت شرایط زرد در اسدآباد  افزود:در حال حاضر از 30 درصد تخت های بیمارستانی اختصاص یافته به بیماران کرونایی در شهرستان 52 درصد تخت ها اشغال است.

وی با بیان اینکه سه سناریو  برای تخت های بیمارستانی شهرستان پیش بینی شده  تصریح کرد:خوشبختانه در حال حاضر شهرستان اسدآباد از 3 سناریو A_B_C در مرحله A قرار دارد و ضریب تخت های بیمارستانی پیش بینی شده برای مرحله A به صورت 100 درصدی اشغال نشده است.

فرماندار اسدآباد با بیان اینکه براساس آمار شهرستان اسدآباد دارای 1.5 درصد فوتی و 90 درصد بهبودی در بحث کرونا است که به نسبت کشور کمترین فوتی و بیشترین بهبودی را داشته ایم   ادامه داد: 87  درصد مردم این شهرستان فاصله گذاری اجتماعی را رعایت می کردند که  با سفید شدن شرایط  رعایت فاصله گذاری مردم به 15 درصد کاهش پیدا کرد  و با تغییر وضعیت اسدآباد از سفید به زرد  مجددا  میزان رعایت فاصله گذاری ها    سیر صعودی پیدا کرده که از مردم شهرستان درخواست داریم در  استمرار این   رعایت فاصله گذاری و توجه به محدودیت ها و استفاده از ماسک  مشارکت همگانی را چون گذشته داشته باشند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: