اسدالله ربانی مهر با بیان اینکه برگزاری هرگونه همایش و جلسه بیشتر از ده نفر توسط دستگاههای اجرایی ممنوع است، گفت: همکاری خوب رسانه هاو اطلاع رسانی خوب در فضای مجازی باعث همگانی نمودن و فرهنگ سازی استفاده از ماسک در جامعه شد.

وی گفت: لزوم تقویت حوزه اطلاع رسانی کرونا با هدف آگاهی بخشی بیشترجامعه و عبور از شرایط فعلی ضرورت دارد.

مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونای استان همدان با اشاره به اینکه ماسک شرط لازم است اما به تنهایی برای جلوگیری از ابتلا و شیوع کرونا کافی نیست.

وی تاکید کرد: در بحث اطلاع رسانی باید به سمتی حرکت کنیم که شهروندان جهت امر اطلاع رسانی از بیماری کرونا احساس مسئولیت اجتماعی داشته باشند و هر "شهروند "در برابر بیماری خطرناک کرونا یک "رسانه "باشد.

ربانی مهر خاطرنشان کرد: رعایت فاصله گذاری فیزیکی ، ماسک زدن، رعایت بهداشت فردی و پرهیز از دورهمی های خانوادگی اصلی ترین توصیه ها برای  مقابله و کنترل بیماری کرونا است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: