علی بایگانه در گفتگو با خبرنگار برنا از همدان با اشاره به افزایش 30 درصدی خرید تضمینی گندم در استان  همدان نسبت به سال گذشته، گفت: خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 30درصد افزایش پیدا کرده است.

وی در خصوص افزایش تولید گندم در سال جاری، گفت:با توجه به شرایط اقلیمی مطلوب ، پراکنش مناسب بارندگی  و شرایط دمایی مناسب و بویژه رعایت اصول فنی انتظار میرفت نسبت به سال گذشته در تولید گندم و جو روند افزایشی داشته باشیم .

مدیر امور زراعت  استان  همدان با اشاره به سطح زیر کشت  گندم آبی  در استان همدان مطرح کرد :حدود 68 هزار هکتار سطح زیرکشت گندم آبی در استان می باشد و سه شهرستان رزن ،اسد آباد و نهاوند با داشتن سطوح زیرکشت بالای گندم آبی بیش ترین سهم را در تولید دارا می باشند

وی در ادامه با اشاره به سطح زیر کشت  گندم دیم در استان همدان عنوان کرد :333 هزارهکتار سطح زیر کشت گندم دیم استان است و سه شهرستان کبودرآهنگ ،رزن و همدان با دارا بودن بیشترین سطح زیرکشت گندم دیم نقش بسزایی در تولید گندم دیم استان همدان دارند .

بایگانه افزود :در مجموع سطح زیرکشت گندم آبی و دیم استان همدان بیش از 400 هزارهکتار میباشد.

وی افزود: پیش بینی می شود در سال جاری 750 هزار تن تولید گندم  در استان همدان از مزارع برداشت شود که ازاین مقدار حدود 520هزارتن خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان صورت گیرد و تا پایان تیرماه نیز بیش از 200هزار تن از پیش بینی خرید گندم محقق شده است.

مدیر امور زراعت استان همدان با اشاره به سطح برداشت گندم در استان همدان عنوان نمود : بیش از 48 درصد سطح زیر کشت گندم آبی و دیم در استان همدان برداشت شده و شهرستان های جنوبی استان بیش ترین سطح برداشت گندم آبی و دیم را داشتند .

بایگانه گفت: 18 مرکزدولتی و خصوصی و 40 مرکز تعاونی روستایی تحت عنوان مباشر در امر خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان فعالیت دارند.

مدیر امور زراعت استان همدان با اشاره به زیر سطح  زیر کشت جو در استان همدان عنوان کرد : در استان همدان در مجموع 127 هزارهکتار سطح زیرکشت جو آبی و دیم میباشد که 50 هزار هکتار به کشت جو آبی و 77 هزار هکنار به کشت جودیم  اختصاص دارد .

وی افزود : در زمینه جو آبی شهرستان های کبودرآهنگ ،نهاوند و آسد آباد با داشتن بیشترین سطح زیرکشت جزء شهرستان های مطرح استان در تولید محصول جو آبی میباشند. و در زمینه جو دیم نیز شهرستان های تویسرکان ،نهاوند و بهار نقش موثری در تولید جو دیم دارند .

وی افزود : تا پایان تیر ماه در مجموع  97 درصد جو استان حدود 122 هزار هکتاربرداشت شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: