به گزارش خبرنگار برنا از همدان، داریوش حسینی با اعلام این خبر، اظهار کرد: سرعت بخشیدن به روند اجرای طرح تفصیلی از جمله باز گشایی و تعریض معابر ، تحقق پذیری کاربریهای عمومی و اعمال ضوابط و مقررات ویژه طرح ها و هم زمان رسیدگی به مسائل شهروندان از اولویت های این اداره کل است.

وی ادامه داد: کمیسیون ماده پنج بر حفظ حقوق تمامی شهروندان در راستای عدالت شهری درتوزیع خدمات تاکید نموده و اولویت اقدامات را رعایت ضوابط و مقررات مصوب ، احداث معابر و شبکه دسترسی فنی مبتنی بر واقعیت های کنونی شهر قرار داده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: