به گزارش خبرنگار برنا از همدان، پیش از ظهر دوشنبه نشست تخصصی هیات بسکتبال شهرستان همدان با حضور رئیس هیات بسکتبال استان، رئیس و اعضاء هیات بسکتبال شهرستان به ریاست علی رشیدی سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان همدان برگزار شد.
سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان همدان با اشاره به اهداف و برنامه های پیش روی هیئت، گفت: تقویت دو بعد ورزش همگانی و قهرمانی باید در دستور کار باشد چراکه از دل ورزش همگانی می توان ورزشکاران حرفه ای را شناسایی کرد.
وی با بیان اینکه برنامه ریزی مسابقات ورزشی که منجر به رشد و توسعه فنی ورزشکاران خواهد شد در دستور کار هیئت قرار گیرد، گفت: اخذ میزبانی مسابقات استانی و اردوهای ملی و استانی منجر به کسب سهمیه لازم ورزشکاران شهرستان خواهد شد.
رشیدی تصریح کرد: جذب اسپانسر جهت روند رو به رشد ورزش شهرستان و حضور در لیگ های کشوری جزو اهداف هیات باید باشد و اداره شهرستان در کنار هیات خود پیگیر این مهم خواهد بود.
در ادامه این نشست رئیس هیئت بسکتبال استان همدان با اشاره به اینکه هیئت بسکتبال استان از نخستین هیئت های تشکیلی شده است که دارای ساختار و چارت تشکیلاتی منظم و شناسه هیات است، گفت: با تشکیل هیئت شهرستان بخش اعظمی از وظایف استان به شهرستان محول گردید ودر واقع اداره شهرستان بخش اجرایی امور شهرستان را پیگیری نموده و توجه استان به وظایف استانی می باشد.
پرویز ریحانی، ادامه داد: در سال گذشته هیات شهرستان منابع خوبی از محل جذب اسپانسر جهت تقویت برنامه های هیات داشتند و این امر قطعا ادامه خواهد داشت و در پایان رئیس و اعضاء هیات به بیان برنامه ها و اهداف خود پرداختند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: