به گزارش خبر گزاری برنا از همدان داروش جودکی در پی اعلام این خبر گفت:این واحد علاوه بر الزام به توزیع لاستیک ها در شبکه توزیع به پرداخت جزای نقدی نیزمحکوم شد.

وی افزود: واحدهای صنفی موظف به ثبت آدرس انبار خود واعلام موجودی در سامانه جامع انبارها هستند در غیر این صورت متخلف محسوب وتعزیرات حکومتی با آنان برخورد می کند .

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان همدان، افزود: در همین رابطه پرونده ای در شعبه پنجم این اداره کل مبنی بر احتکار مقادیر زیادی لاستیک به ارزش 9 میلیارد و 488 میلیون و 380 هزار ریال تشکیل شد.

وی تصریح کرد:شعبه مزکور پس از جری تشریفات قانونی متهم را علاوه برالزام به عرضه درشبکه رسمی به پرداخت مبلغ  180 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: