ابوذر گل محمدی در گفتگو با خبر گزاری برنا از همدان ، مطرح کرد :12 نانوایی به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در همدان پلمپ شد.

وی افزود : به دلیل در آمد کم بسیاری از این.قشر و لزوم استفاده همیشگی نانواها بر استفاده از وسایل بهداشت فردی بسیار نانواهای همدانی توان خرید روزانه وسایل بهداشتی هم چون ماسک ،محلول ضد عفونی کننده را ندارند .

رئیس اتحادیه نانوایان همدان با اشاره به اعلام ستاد کرونا و مرکز بهداشت مبنی بر استخدام یک فروشنده برای گرفتن پول مشتریان عنوان کرد: متاسفانه نانوایان همدانی به دلیل در آمد کم توان پرداخت حقوق به فروشنده را ندارند .

وی گفت : از مسئولین مربوطه در خواست دارم که فکری به حال نانوایان کرده و آن ها را در خرید وسایل بهداشت فردی و یا استخدام فروشنده کمک کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: