به گزارش خبر گزاری برنا از همدان ، در راستای افزایش خدمات شهری و کاهش ترافیک  شهرهمدان پروژه بلوار شهدای سلامت با  ظهر سه شنبه شهردار همدان، دادستان  همدان وشهردار منطقه سه  از این پروژه بازدید کردند ودر در جریان روند احداث این بلوار قرار گرفتند

شهردار همدان  مطرح کرد: در راستای طرح عمران و آبادانی تمام مناطق همدان طی مدت یک ماه اقدام به جمع آوری رودخانه این منطقه و آسفالت و جاده سازی بلوار شهدا سلامت کردیم .

وی با  بیان اینکه این پروژه کمک شایانی به کاهش ترافیک شهر همدان خواهد کرد بیان کرد:با توجه به اینکه این بلوار مابین چند خیابان پر ترافیک همدان قرار دارد با جاده سازی و متصل کردن این خیابان ها به هم  کمک شایانی به کاهش ترافیک شهر همدان خواهد کرد .

عباس صوفی با اشاره به اینکه  مقرر شده   طی مدت یک روز 4000هزار تن آسفات توسط سازمان عمران شهرداری  گفت : پی ریزی 4000 تن آسفالت  طی مدت یک رو یکی از اقدامات بسیار عالی  سازمان عمران شهرداری  که برای اولین در کشور انجام خواهد شد.

دادستان همدان  ضمن تشکر ویژه از اقدامات شهری به خصوص  شهرداری منطقه سه  وسازمان عمران شهرداری در عنوان کرد :  یکی از اقدام خوب شهرداری همدان  توجه به مناطق محروم  و فراهم کردن امکانات بسیار مناسب در مناطق می باشد.

وی افزود:با اجرای این طرح ها و پروژه ها در مناطق که نیاز به بیشتری به توجه دارند  آبادانی و نشاط را همراه باهم به مردم این مناطق اهدا خواهد شد.

خانجانی گفت:در  هر جایی که عمران و آبادانی ایجاد می شود آسیب هایی اجتماعی به تبع آن کاهش می یابد  وبااین اقدام شهرداری علاوه بر آبادانی و کاهش ترافیک شاهد نشاط اجتماعی بیشتر و کاهش جرایم خواهیم بود .

وی با اشاره به رضایت بسیار بالای اهالی این منطقه عنوان کرد : طی صحبت هایی که با اهالی این منطقه داشتم بسیار از اجرای پروژه راضی و خرسند بودند 

 شهردار منطقه سه عنوان کرد : این پروژه با اعتباری بالغ بر 5 ونیم میلیار طی مدت یک ماه با هدف افزایش رفاه اجتماعی و کاهش بار ترافیکی شهر همدان صورت گرفته است 

 فیضی منش گفت : هم چنین مقرر شده است در راستای افزایش رفاه و شادی نشاط جامعه پارکی در محل ساخته بشود .

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: