محمد رضا فیضی منش در گفتگو با خبرگزاری برنا  از همدان ،با اشاره به به احداث بلوار شهدای سلامت مطرح کوی نبوت مطرح کرد : در راستای طرح عمران و آبادانی تمام مناطق همدان طی مدت یک ماه اقدام به جمع آوری رودخانه این منطقه و آسفالت و جاده سازی بلوار شهدا سلامت کردیم .

وی افزود : این پروژه با اعتباری بالغ بر 5 ونیم میلیار طی مدت یک ماه با هدف افزایش رفاه اجتماعی و کاهش بار ترافیکی شهر همدان صورت گرفته است.

 فیضی منش با اشاره به اینکه این پروژه کمک شایانی به کاهش ترافیک شهر همدان خواهد کرد بیان کرد: با توجه به اینکه از جنب بیمارستان تامین اجتماعی تا بلوار فرودگاه ادامه خواهد داشت ترافیک شهری  به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد 

 شهردار منطقه سه گفت : هم چنین جدول گذاری این بلوار و برق کشی و آب رسانی و لوله کشی این بلوار انجام شده است 

فییضی منش گفت : هم چنین مقرر شده است در راستای افزایش رفاه و شادی نشاط جامعه پارکی در محل ساخته بشود .

 وی افزود : در راستای افزایش فرهنگ کتابخوانی مقرر شده با برگزاری ایستگاه های سلامت و فرهنگی گامی در ارتقا سطح فرهنگ و کتاب خوانی مردمان این منطقه بر داریم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: