به گزارش خبرگزاری برنا از همدان؛ داریوش جودکی، گفت : حسب گزارشات مردمی و شکایت شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان مشخص شد چهارنفر از کارگران یکی از جایگاه های همدان با نگهداری تعدادی کارت سوخت تاکسی و نیسان سوخت یارانه ای آنان را خارج از شبکه می فروختند.

وی افزود:شعبه پنجم تعزیرات حکومتی همدان پس از احضار چهارنفرکارگرجایگاه و سه نفر راننده صاحب کارت مشخص شد مقدار 1253 لیتر بنزین  به صورت غیر قانونی بفروش رفته است . شعبه مذکور پس از جری تشریفات قانونی علاوه بر الزام به عرضه سوخت در شبکه رسمی هفت نفر متهم را مجموعا به پرداخت مبلغ 139 میلیون و 908 هزار و 340 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: