در پی شیوع مجدد ویروس کرونا در کشور و اعلام وضعیت قرمز، جمعی از پرستاران شهرستان نهاوند با لباس های مخصوص جهت گفتگو با مردم در خصوص وضعیت فعلی به خیابان ها و مراکز پر تجمع نهاوند آمدند.

لینک کوتاه خبر