به گزارش خبرنگار برنا از همدان، مراد ناصری فرماندار نهاوند به همراه مدیر شبکه بهداشت و درمان، رئیس اداره صمت و مسئول اتحادیه نانوایی ها از وضعیت بهداشتی تعداد از نانوایی های شهر نهاوند بازدید کرد.

وی در این بازدیدها، گفت: تحویل آرد به نانوایی ها با تایید معاون عمران باشد تا نانوایی که پروتکل ها را رعایت نمی کند سهمیه آردشان به سایر نانوایی ها که مقید به رعایت پروتکل ها هستند، تعلق بگیرد.

فرماندار نهاوند، گفت: در این بازدید ها چند نانوایی بدلیل تخلف و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در منطقه حسن آباد شیخ منصور بمدت ده روز پلمب و سهمیه آرد آن به نانوایی های همجوار تعلق گرفت.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: