به گزارش خبرنگار برنا از همدان، عباس صوفی در آیین آغاز رسمی مرحله ارزیابی پروژه ملی شهرهای فعال ایران  "شفا" در پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین اظهار داشت: ورزش همگانی همدان افتخار کشور است و تاکنون اتفاقات بسیار خوبی در این حوزه رقم خورده است.

وی اضافه کرد: همدان کاندید شهر فعال کشور است و امروز شاهد ارزیابی این شهر در قالب پروژه ملی شهرهای فعال ایران  "شفا" هستیم.

شهردار همدان خاطرنشان کرد: مدیریت شهری همدان در کنار توجه به توسعه زیرساخت های عمرانی، در مباحث انسانی نیز توجه جدی داشته است و همواره سعی داشته ایم ورزش همگانی را در سطح جامعه توسعه دهیم.

وی بیان کرد: بسترهای لازم را مهیا ساخته ایم تا همگان در کنار زندگی روزمره خود به ورزش بپردازند و در این راستا به دستگاه ورزش و هیات ورزش های همگانی استان کمک کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه همدان در  حوزه ورزش پیاده روی و صبحگاهی در کشور مطرح است، گفت: در همین راستا زیرساخت هایی را به خصوص برای پیاده روی در سطح شهر ایجاد کردیم و طرح پیاه روسازی ها یکی از اقدام های مهم مدیریت شهری در راستای توسعه ورزش همگانی است.

صوفی با تاکید بر توسعه ورزش های همگانی در سایر رشته ها گفت: به زودی طی قرارداد منعق شده، 10 ایستگاه دوچرخه سواری در سطح شهر راه اندازی می شود.

وی افزود: این ایستگاه ها با رعایت استانداردهای لازم ایجاد خواهد شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: