احمد ترابی در گفتگو با خبرنگار برنا از همدان، اظهار کرد: طی بازدید های سرزده از چندین واحد نانوایی سطح شهر نهاوند در قالب گشت مشترک بمنظور بررسی عملکرد این واحدها با هدف ارتقای سطح کیفیت نان تولیدی و رعایت شیوه نامه های بهداشتی مقابله با کرونا بازدید به عمل آمد.

وی افزود: در این بازدید ۳ واحد خبازی پلمب و برای ۶ واحد خبازی متخلف بدلیل عدم پخت و عرضه نان بی کیفیت و عدم رعایت مسایل بهداشتی، تذکر کتبی ، جریمه نقدی و کاهش سهمیه آرد تخصیص داده شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: