به گزارش خبرنگار برنا از همدان، مجید درویشی در جلسه شورای مسکن شهرستان اسدآباد، گفت: شهر اسدآباد دارای 3 هزار و 132 واحد مسکن مهر بوده  که از این تعداد واحدها 464 واحد مربوط به تعاونی فروتن ،621 واحد در قالب مسکن مهر 3 جانبه و 2 هزار و 47 واحد در قالب خودمالک هستند. 

وی با اشاره به مشکل  مسکن  مهر سه جانبه شهرستان، افزود: نداشتن سند تک برگی یکی از عمده مشکلات مسکن مهر سه جانبه شهرستان بوده که تاکنون برای  این واحدهای سه جانبه  مسکن مهر  شهرستان سند تک برگی صادر نشده است .

فرماندار اسدآباد، خاطر نشان کرد:  خوشبختانه مسکن مهر 464 واحدی فروتن دارای سند تک برگی هستند و  مسکن  خودمالک شهرستان  نیز  در این رابطه مشکلی ندارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: