به گزارش خبرنگار برنا از همدان، سید سعید شاهرخی بااشاره به شرایط قرمز کرونایی استان، گفت: کنترل موج سوم کرونا با همبستگی هم استانی های عزیزرقم خواهد خورد.

وی با بیان اینکه همپیمان با هم در برابر کرونا با رعایت دستورالعمل های بهداشتی کرونا را شکست خواهیم داد، گفت: موج سوم کرونا را جدی بگیریم،هم اکنون پیشگیری کنیم.

استاندار همدان تصریح کرد: رعایت پروتکل های بهداشتی هم اکنون یک مسئولیت اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه استفاده از ماسک و عدم شرکت در تجمعات مسئولیت اجتماعی همه ماست، گفت: با رعایت دستورالعمل های بهداشتی همیار کادر بهداشت و  درمان در پیشگیری از کرونا باشیم.

شاهرخی افزود: در جبهه مقابله با کرونا یاریگر مدافعان سلامت باشیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: