به گزارش خبرنگار برنا از همدان، عبدالحسین اکبری با بیان اینکه ۲۶ بنای غیرمجاز احداث شده در اراضی زراعی و باغی شهرستان بهار در نیمه نخست سال جاری قلع، قمع و تخریب شد، گفت: تغییر کاربری در اراضی کشاورزی غیرقانونی بوده و با قلع و قمع این ۲۶ بنا از اراضی کشاورزی شهرستان در محدوده روستاهای بهادربیگ، کموش بلاغ، آبرومند و شهرهای بهار و لالجین به وضع سابق بازگشت.

وی اضافه کرد: بناهای غیرمجاز احداث شده در اراضی زراعی و باغی شهرستان در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی با رأی قطعی مراجع قضائی قلمع و قمع شد.

اکبری افزود: قلع و قمع بناهای غیرمجاز در این اراضی با حضور کارشناس حقوقی، نماینده دادستانی، نیروی انتظامی، همکاری شهرداری و اداره راه شهرستان اجرا شد.

مدیر جهاد کشاورزی بهار یادآور شد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغی موارد را برای رسیدگی به شماره تلفن ۱۳۱ گزارش کنند.

وی با اشاره به ضرورت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی با هدف تأمین امنیت غذایی جامعه گفت: بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز مزارع و باغ‌ها ممنوع بوده و با متخلفان مطابق قانون برخورد می‌شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: