به گزارش خبرنگار برنا از همدان، مجید درویشی صبح یکشنبه در بازدید از مجموعه ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان اسدآباد و دیدار با سرپرست این اداره، اظهار کرد: توجه به ورزش جوانان و نوجوانان یک ضرورت بوده و باید در راستای توزیع عادلانه امکانات و زیرساخت های ورزشی به مناطق حاشیه نشین و محروم شهرستان نیز توجه ویژه ای داشته باشیم که در همین راستا قول مساعد اختصاص زمین ۱۰۰۰ متری به اداره ورزش و جوانان اسدآباد برای ساخت سالن چندمنظوره ورزشی در محله محمودبیگی را می دهیم.

وی در ادامه با تأکید بر استفاده از ظرفیت و آراء و نظرات پیشکسوتان ورزش شهرستان در راستای پیشبرد و ارتقاء ورزش اسدآباد تصریح کرد: برگزاری هفتگی جلسات هم اندیشی با پیشکسوتان اداره ورزش و جوانان اسدآباد در رابطه با راهکارهای رشد ورزش شهرستان توسط اداره ورزش می تواند در این امر میسر واقع شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: