مسئول واحد آموزش و پژوهش حوزه هنری استان همدان در گفتگو با برنا با بیان اینکه در این کتاب هر یک از نشریاتی که در همدان مجوز گرفته‌ یا در همدان انتشار یافته، معرفی کرده است، گفت: روزنامۀ «عدل مظفری» نخستین نشریۀ استان بود و در سال 1324ه‍.ق. در عصر مشروطه چاپ و منتشر می ‌‌شدکه نویسنده کوشیده است با استفاده از اسناد، تاریخ اخذ مجوز و انتشار، نشریات را ذکر کند.

مصطفی قهرمانی ارشد کتاب را دارای سه فصل دانست و تصریح کرد: فصل نخست کتاب به پیشینه‌ی نشریات کشور و استان و همچنین نقش مطبوعات محلی در توسعۀ جامعه اختصاص دارد. فصل دوم نیز به تاریخ چاپ همدان به عنوان زمینه‌ ساز گسترش نشریات پرداخته است. فصل سوم در سه بخش، نشریات استان همدان را در سه بازۀ زمانی قاجار و مشروطه، پهلوی، انقلاب اسلامی معرفی کرده است. 

وی بابیان اینکه مجموع نشریات معرفی‌شده در کتاب  248 عنوان است که به تفکیک، 16 نشریه به دورۀ قاجار، 51 نشریه به عصر پهلوی و 181 نشریه به دورۀ انقلاب اسلامی تعلق دارد افزود: نویسنده در پایان کتاب، سالشمار و رویدادهای مطبوعات استان همدان را فراهم کرده است و سپس بخشی را به نمایه‌ی ادواری نشریات اختصاص داده است و  تصاویر برخی نشریات نیز از عصر مشروطه تا امروز در پایان کتاب ضمیمه شده است.

کتاب «تاریخ مطبوعات استان همدان» نوشته  مجید فروتن در 1100 نسخه و در 260 صفحه از مجموعه دانشنامه استان همدان به همت حوزه هنری این استان به چاپ رسیده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: