به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، مسابقات آزاد تیراندازی با کمان قهرمانی کشور در مسافت 30 متر در دو بخش کامپوند و ریکرو به میزبانی اصفهان برگزار شد.

در این مسابقات که روزهای پنجشنبه و جمعه 12 و 13 شهریورماه برگزار گردید، 173 کماندار از سراسر کشور در زمین چمن مخابرات با هم به رقابت پرداختند که در پایان در رشته کامپوند شیوا بختیاری تیرانداز خوب استان به مقام قهرمانی رسید.

همچنین در رده بندی تیمی این رقابت ها نیز تیم مژگان مژگانی و شیوا بختیاری در جایگاه سوم قرار گرفتند.