به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان با بیان اینکه یک‌هزار و 850 شرکت تعاونی فعال در استان همدان وجود دارد، اظهار کرد: باید برای افزایش فرهنگ و روحیه تعاون و همکاری تلاش کرد.

وی افزود: تعاونی‌ها یکی از اهرم‌های اصلی تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی هستند بنابراین باید روحیه تعاون در بین مردم تقویت شود و آنها را به مشارکت گرفت.

مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان گفت: امسال به منظور افزایش سهم تعاونی‌ها از اقتصاد 66 تعاونی در حوزه‌های مختلف در استان همدان تشکیل شده است.

وی بیان کرد: سرمایه‌گذاری اقتصادی باید از طریق بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی انجام شود که در قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته است بر این اساس 25 درصد از اقتصاد کشور باید توسط شرکت‌های تعاونی اداره شود.

اقلامی بیان کرد: شرکت‌های تعاونی باید با افزایش کیفیت تولیدات خود بتوانند سهم خود از بازار فروش را گسترش دهند و نسبت به برندسازی و حضور در بازارهای خارجی اقدام کنند.

وی از واگذاری امور توسط دولت به بخش خصوصی گفت: براساس اصل 44 قانون اساسی واگذاری بخشی از امور به بخش خصوصی و مردمی مورد توجه است و در این میان دولت نقش نظارت‌کننده را دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان خاطرنشان کرد: مردم با مشارکت گذاشتن سرمایه‌های اندک خود می‌توانند کارها و فعالیت‌های اقتصادی اثربخشی را با تشکیل شرکت‌های تعاونی انجام دهند.